Обговорені перспективи недержавною електронною медіа-мережі

У доповіді Президента Ісламу Карімова Концепція подальшого поглиблення демократичних реформ і формування цивільного суспільства в країні на спільному засіданні Законодавчої палати і Сенату Олій Мажліса Республіки Узбекистан особлива увага була приділена визначенню пріоритетних аспектів у відносинах між засобами масової інформації і органами державної влади, подальшому розвитку системи телерадіомовлення.

На медіа-форумі на тему Місце і роль недержавних електронних засобів масової інформації в подальшому поглибленні демократичних реформ і формуванні цивільного суспільства в країні, організованому Національною асоціацією електронних засобів масової інформації Узбекистану, обговорені питання виконання визначених в Концепції завдань в цьому напрямі, повідомляє УЗА.

У конференції взяли участь депутати Законодавчої палати Олій Мажліса Республіки Узбекистан, представники відповідних творчих і суспільних організацій, територіальних недержавних електронних ЗМІ, професора, викладачі і студенти факультетів журналістики вищих учбових закладів.

Голова правління Національної асоціації електронних засобів масової інформації Узбекистану Ф.Абдухаліков, голова Творчої спілки журналістів Узбекистану Ш.Гуломов, керівник Республіканського центру духовності М.Ходжіматов та інші відзначили, що під керівництвом Президента Ісламу Карімова проводиться широкомасштабна робота по подальшій лібералізації ЗМІ, забезпеченню свободи слова і становленню преси народною трибуною.

З цією метою здійснюються широкомасштабні заходи по розвитку недержавних ЗМІ, створенню відповідних міжнародним стандартам умов і можливостей для їх вільної і ефективної діяльності, зміцненню матеріально-технічної бази, впровадженню в недержавні електронні медіа-мережі сучасних цифрових і мультимедійних технологій.

Національна асоціація електронних засобів масової інформації Узбекистану приділяє увагу всесторонній підтримці територіальних недержавних телерадіостанцій, сприянню в організації їх ефективної діяльності, забезпеченню новим поколінням інформаційно-комунікаційної техніки і технологій, популяризації накопиченого позитивного досвіду. Це сприяє подальшому поліпшенню служби інформації і новин недержавних телерадіостанцій, вдосконаленню виробництва телерадиопродукции на соціальну тематику, зростанню професійної майстерності творчих і технічних працівників, підготовці і перепідготовці молодих журналістських кадрів, наданню територіальним електронним медіа-мережам матеріально-технічної допомоги.

На медіа-форумі заслуховують доповіді про підвищення ролі недержавних електронних ЗМІ в модернізації країни, побудові цивільного суспільства і розвитку мас-медіаринку.

This entry was posted in Незабаром. Bookmark the permalink.